Salut Mental i Neurociències

Coordinador/a:

Diego José Palao Vidal

Corporació Sanitària Parc Taulí

Objetivos

L’àrea de recerca de Neurociències i Salut Mental està constituïda per un grup multidisciplinari: psiquiatria, neurologia, psicologia, neuropsicologia, infermeria, medicina de rehabilitació, genètica i altres membres de recerca amb l’interès comú de millorar el coneixement i l’abordatge de les malalties neurològiques i psiquiàtriques. Dins d’aquest objectiu, una part dels estudis tenen un enfocament epidemiològic, comptant amb la participació interdisciplinària de professionals i amb diferents metodologies de recerca. Els grups desenvolupem estudis en diferents àrees (malalties neurodegeneratives, esquizofrènia, trastorns bipolars, autisme, depressió, patologia del somni, epilèpsia, malalties neurovasculares, esclerosi múltiple, malalties del desenvolupament amb base genètica) per a la millora de la funcionalitat i prevenció de les malalties. També col·laborem en diferents projectes amb l’administració i grups de recerca nacionals i internacionals amb la finalitat de desenvolupar TIC i millorar la transferència d’aquests resultats als pacients i professionals. A partir d’aquesta activitat, l’àrea ha estat reconeguda amb dos grups de recerca consolidat i un pre-consolidat, per l’Agència de Gestió d’ajudes Universitàries i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Els grups de recerca de l’àrea de Salut Mental col·laboren activament en xarxes de recerca nacionals i internacionals. Cal destacar el seu reconeixement com Grup Consolidat CIBERSAM (CB19/09/00029) i la creació de la Unitat Mixta amb la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2017, actualment consolidada i desenvolupant projectes de recerca traslacional i d’impacte.

Grupos de Investigación

Métricas

Producción Científica por Área y Grupo

Se muestra en este gráfico de tipo treemap el peso de las distintas Áreas de Investigación que trabaja la Institución. Adicionalmente se puede profundizar en el detalle de cada Área de investigación para consultar la aportación de los grupos vinculados con dicha área.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del área de Investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del área de investigación las en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el área de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.