E-mental health i epidemiologia

Responsable del Grupo de Investigación:

Presentación del grupo de investigación

El nostre grup original ha estat el motor de l’Àrea de Neurociències i Salut Mental de l’I3PT, promovent el desenvolupament d’altres grups amb els quals treballem de manera sinèrgica i en xarxa. Actualment el nostre grup està constituït per un equip multidisciplinari de professionals de psicologia, psiquiatria i infermeria. El nostre grup, reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR 2017 1412), ha estat capaç d’atreure talent i conformar aliances sòlides amb el INc-UAB, configurant un grup vinculat a la xarxa CIBERSAM del ISCiii CB19/09/00029 liderat per l’IP del Grup. D’altra banda, ha potenciat la constitució de la Unitat Mixta UAB Neurociència Traslacional que co-dirigeix. La nostra investigació es basa en la recerca epidemiològica dels trastorns mentals, especialment en l’atenció primària, estudi de factors de risc des de suïcidi (biològics i psicosocials) i d’intervencions preventives de caràcter multinivell. També són objectes d’estudi del nostre grup els factors de prevenció i de promoció de la salut mental a nivell infantojuvenil i el desenvolupament, implementació i avaluació de projectes e-Mental Health. Recentment el grup s’ha integrat en la “Xarxa d’Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental – TECSAM” (AGAUR-FEDER / Codi: IU68- 013.943).

Grupo de Investigación Consolidat
Imagen de grupo del grupo de investigación E-mental health i epidemiologia

Métricas

Producción Científica

Se muestra en este gráfico el desglose por producto de la producción científica del grupo de investigación.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el grupo de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.