Grup d'estudi de les infeccions comunitàries i relacionades amb l'atenció sanitària

Responsable del Grupo de Investigación:

Oriol Gasch Blasi

Investigador

Oscar Quijada Pich

Investigador

Presentación del grupo de investigación

El Grup d’estudi de les Infeccions Comunitàries i Relacionades amb l’Atenció Sanitària té com a objectiu estudiar els mecanismes patogènics d’algunes de les infeccions més predominants al nostre medi des dels anys 80 dins un marc comú, específicament, malalties relacionades amb l’atenció mèdica, les zoonosis i la infecció per VIH, des d’una perspectiva epidemiològica, clínica i terapèutica. Per poder donar resposta a totes les qüestions plantejades, el grup està format per un equip multidisciplinari que inclou metges infermers, farmacèutics, veterinaris, epidemiòlegs i psicòlegs que treballen al Parc Taulí. La majoria d’ells també tenen responsabilitats docents a la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant anys aquest grup ha obtingut suport financer públic per a dur a terme projectes competitius, sota el lideratge del Dr. Ferran Segura, i des del 2016, del Dr. Oriol Gasch. Actualment està acreditat com a Grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya (AGAUR SGR)

Grupo de Investigación Consolidat
Imagen de grupo del grupo de investigación Grup d'estudi de les infeccions comunitàries i relacionades amb l'atenció sanitària

Métricas

Producción Científica

Se muestra en este gráfico el desglose por producto de la producción científica del grupo de investigación.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el grupo de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.