Obesitat i síndrome de Prader Willi

Responsable del Grupo de Investigación:

Presentación del grupo de investigación

El nostre grup de recerca duu a terme una recerca traslacional que pretén estudiar d’una banda diferents aspectes des de més bàsics en el laboratori a més clínics en el maneig diari, relacionats amb l’excés de pes, la síndrome metabòlica, l’estat inflamatori i l’efecte que sobre d’ells pugui tenir la cirurgia bariátrica. D’altra banda el nostre grup és líder a nivell nacional i de referència internacional en l’estudi d’un tipus d’obesitat genètica, la síndrome de Prader-Willi (SPW), i els seus mecanismes fisiològics de fam i sacietat, ja sigui a nivell perifèric (pèptids gastrointestinals) o a nivell central mitjançant ressonància magnètica funcional (connectivitat cerebral en àrees per a la motivació d’ingesta o àrees alternatives a aquestes) amb la finalitat de descobrir noves dianes terapèutiques per a l’abordatge específic de la hiperfagia exagerada i del comportament enfront del menjar que tant afecta a aquests pacients. També estudia l’efecte de l’hormona de creixement en els adults amb SPW sobre la hipotonia central (mitjançant ressonància magnètica funcional) i la seva relació amb la composició corporal i la força muscular. El grup està format per investigadors clínics relacionats amb l’obesitat i la nutrició (endocrinòlegs, cirurgians, nutricionistes, neuropsicòlegs, psiquiatres), però també comprèn col·laboradors externs dedicats en exclusivitat a la recerca (neurorradiòlegs, neuropsicòlegs especialitzats en el maneig de dades de neuroimatge, etc).

Grupo de Investigación Consolidat
Imagen de grupo del grupo de investigación Obesitat i síndrome de Prader Willi

Métricas

Producción Científica

Se muestra en este gráfico el desglose por producto de la producción científica del grupo de investigación.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el grupo de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.