Investigació Biomèdica en càncer

Responsable del Grupo de Investigación:

Elsa Dalmau Pórtulas

Investigador

Enrique Gallardo Diaz

Investigador

Presentación del grupo de investigación

La incidència del càncer experimenta un increment progressiu a nivell mundial, a més de constituir una de les primeres causes de mort en el nostre entorn. La importància de disposar de nous coneixements cap al comportament de la malaltia constitueix un repte d’una evident rellevància. El grup de Recerca biomèdica en càncer és un grup de llarga trajectòria investigadora clínica. Està constituït per professionals de diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, la qual cosa permet afrontar la recerca en càncer de manera multidisciplinària i global, abordant els factors pronòstics, clínics i moleculars del càncer, així com desenvolupar noves opcions de tractament. En concret, el grup treballa en l’estudi de nous fàrmacs i teràpies per als càncers de mama, d’ovari, de cap i coll, de pulmó, digestiu, i de tiroides. El grup participa amb societats i grups nacionals i internacionals, com SEOM, GEICAM, SOGUG, TTD, GEMCAD i EORTC, la qual cosa permet desenvolupar projectes en un àmbit ampli amb el qual s’aconsegueixen resultats amb alt grau d’evidència.

Grupo de Investigación Consolidat
Imagen de grupo del grupo de investigación Investigació Biomèdica en càncer

Métricas

Producción Científica

Se muestra en este gráfico el desglose por producto de la producción científica del grupo de investigación.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del grupo de investigación en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el grupo de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.