Cirurgia i Procediments Intervencionistes

Coordinador/a:

Xavier Serra Aracil

Corporació Sanitària Parc Taulí

Objetivos

L’àrea d’investigació en cirurgia i procediments intervencionistes reuneix professionals de diferents àmbits i disciplines que desenvolupen la seva activitat científica amb l’objectiu de generar coneixement d’aplicació clínica i de generar innovacions tecnològiques que millorin la pràctica assistencial. Els grups de recerca de l’àrea promouen l’aplicació de noves tecnologies, com la impressió 3D o la intel·ligència artificial, per l’avenç de el coneixement en el camp i per generar innovacions que puguin repercutir en una millor assistència al pacient. Destaquem els dos laboratoris tecnològics creats a partir de el coneixement dels grups: laboratori 3D i laboratori d’imatge mèdica, tots dos liderant projectes d’impacte a l’SNS en col·laboració amb altres grups de l’institut. L’àrea manté col·laboracions actives amb altres centres de recerca, centres tecnològics i empreses, permetent així generar equips multidisciplinaris i potenciant la transferència de resultats.

Grupos de Investigación

Métricas

Producción Científica por Área y Grupo

Se muestra en este gráfico de tipo treemap el peso de las distintas Áreas de Investigación que trabaja la Institución. Adicionalmente se puede profundizar en el detalle de cada Área de investigación para consultar la aportación de los grupos vinculados con dicha área.

Evolución de publicaciones por Cuartiles

Se muestra en este gráfico la evolución de las publicaciones del área de Investigación en los últimos años, donde se indica el porcentaje de estas publicaciones en cada uno de los cuartiles de factor de impacto por anualidad.

Factor de Impacto y Citas Totales

Se muestra en este gráfico la evolución del factor de impacto y las citas totales recibidas por las publicaciones del área de investigación las en los últimos años, con el desglose por anualidad.

Colaboraciones internacionales

Se muestra en este mapa el detalle de todas las instituciones con las que se ha colaborado el área de investigación en el ámbito de los productos de investigación. Se informa de la relación de instituciones por cada país.